Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “САНТЕ БГ ЕООД” от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн https://santebg-online.com/ (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от “САНТЕ БГ ЕООД” (наричани за краткост Услуги), включително и сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

 

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта или посещават santebg-online.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на santebg-online.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този сайт незабавно.

 

santebg-online.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел или не се е запознал с настоящите Общи условия.

 

santebg-online.com си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.

 

“САНТЕ БГ ЕООД” е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Кремиковско шосе” 10-12; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 130850660.

 

Можете да се свържете със “САНТЕ БГ ЕООД” на посочения телефон +359 887790296 и на e-mail donna@santebg.com

 

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които santebg-online.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

 

За целите на използване на Сайта на santebg-online.com Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, santebg-online.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги, както и santebg-online.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

santebg-online.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на santebg-online.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

 

santebg-online.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията между santebg-online.com и лицето, публикуващо информацията.

 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, santebg-online.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение на стоката.

 

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по линии, терапии, продукти и марки.

 

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

 

santebg-online.com си запазва правото да публикува линии, терапии, продукти, марки и друга информация за стоки на английски език, когато:

  • а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  • б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

 

Всички цени, посочени на сайта, са в български лева и с включен ДДС.

 

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на santebg-online.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта възможности.

 

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки.

 

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със “САНТЕ БГ ЕООД”, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

 

santebg-online.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, santebg-online.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

Доставката се извършва до адрес на клиента или офис на куриерска фирма Спиди, като santebg-online.com и партньорската куриерска фирма Спиди поемат ангажимента за транспортирането на продукта.

 

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – при прегледа евентуални повреди, разкъсвания, зацапвания и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник на santebg-online.com на телефон +359 887790296

 

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник на “САНТЕ БГ ЕООД”, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на santebg-online.com на телефон +359 887790296

 

 

ПОРЪЧКА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Пазаруването в електронния магазин се извършва с и без регистрация. Информацията за всяка поръчка съдържа изброяване на желаните продукти, име и фамилия на клиента, телефон за връзка, валиден имейл и адрес за доставка. Потребителите гарантират, че данните, които предоставят при поръчка, са истински, пълни и точни.

 

При заявка на изчерпан продукт Потребителят бива уведомяван своевременно за това на посочените от него данни за контакт.

 

При потвърждаване на поръчката Потребителят избира да приеме настоящите условия.

 

Плащането в електронния магазин може да става по следният начин:

  • чрез наложен платеж – потребителят заплаща стоката при нейното получаване;
  • чрез банков превод - потребителят заплаща стоката предварително.
  • чрез системата на Paypal – потребителят заплаща стоката предварително.

 

Условия за доставка на територията на Република България: 

 

  • Цената за доставка при поръчка на стойност до 99.99 лв. включително е по тарифа на партньорската куриерска фирма Спиди.
  • При поръчка на стойност над 100 лв. - доставката е безплатно!

 

Време за доставка:

  • доставката се извършва на адрес на клиента или до офис на СПИДИ в делнични дни
  • доставката се извършва до два-три работни дни след деня на поръчката

 

 

 

ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

 

Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който са получени и условията на ЗЗП.

“САНТЕ БГ ЕООД” е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от поръчаните стоки, при условие, че са в горепосочения запазен търговски вид.

 

Съгласно ЗЗП Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на горецитирания 14-дневен срок за отказ от поръчаните стоки. За стоките в гаранционен срок важат условията гаранционните условия на съответната фирма производител.

 

Продуктите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на santebg-online.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или производителите на представяните продукти.

 

 

АВТОРСКО ПРАВО

 

Цялото съдържание на сайта santebg-online.com - картини, текст, графики, символи, уеб графика, е-мейли и др. данни са собственост на “САНТЕ БГ ЕООД” и неговите доставчици и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от законите относно интелектуална и промишлена собственост. Използването без съгласието на “САНТЕ БГ ЕООД” на всеки от изброените по-горе елементи се наказва съгласно действащото законодателство. 

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

Никой не може да види или редактира личната Ви информация, без да знае потребителското Ви име и парола.“САНТЕ БГ ЕООД” е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни и се задължава да защитава предоставената от Вас информация. “САНТЕ БГ ЕООД” не носи отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител. Личните данни, записани при регистрацията на клиента, се считат за строго конфиденциални и никога няма да се предоставят на трети лица. Информацията ще се използва единствено и само за изпълнение на поръчката Ви.

Телефон за връзка с КЗП: 0700 111 22

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки