Празнувайте с нас 14 години Sante BG!

Празнувайте с нас 14 години Sante BG!

Споделете линк към любим козметичен продукт и спечелете козметична награда!

 

 

Общи условия и правила за участие в играта "Празнувайте с нас 14 години Sante BG!"

 

 

 

1. Организатор:

 

"Санте БГ EООД", гр. София, район Кремиковци, кв. ВРАЖДЕБНА, бул. КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 10-12, тел.: 0035929454558, факс: 0035929454548

 

2. Период:

 

15.10.2018 г., 10:00 часа - 17.10.2018 г., 19:00 часа.

 

3. Награди:

 

3 козметични продукта - 1 брой Изглаждащ серум RENEW 7™ Detox, 1 брой Антиейдж крем за шия и деколте DEFILIFT 3D™ 40+, 1 комплект за тяло с мини продукти.

 

4. Правила за участие в играта:

 

а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.

б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител в социалната мрежа Facebook.

в) Всяко физическо лице има право на участие само с един коментар.

г) С участието си в Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).

д) Участието в Играта се изразява в споделяне на линк към козметичен продукт с марка GATINEAU PARIS или GERMAINE DE CAPUCCINI от каталога на САНТЕ БГ на https://www.santebg-online.com/ в публикацията на стената на Facebook страницата на САНТЕ БГ на https://bit.ly/2Cg6PrX 

 

5. Механизъм на играта:

 

а) Играта продължава 3 дни.

б) Жребият за наградите се тегли на 17.10.2018 г.

в) Единствено участници, споделили валиден линк към козметичен продукт с марка GATINEAU PARIS или GERMAINE DE CAPUCCINI от каталога на САНТЕ БГ, имат правото да участват в жребий за обявените награди.

 

6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:

 

а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.

б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на Facebook страницата на САНТЕ БГ, както и на сайта https://www.santebg-online.com/ на 17.10.2018 г.

Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.

в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез лично съобщение във Facebook. Изтегленият участник е длъжен в 2-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.

г) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.

д) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.

е) При получаване на наградата на място, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

ж) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail valia@santebg.com и телефон 02/852 00 99 (от понеделник до петък между 9 и 17 часа).

 

7. Информация за обявените в Играта награди:

 

а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.

в) Наградите за играта са само и единствено 1 брой Изглаждащ серум RENEW 7™ Detox, 1 брой Антиейдж крем за шия и деколте DEFILIFT 3D™ 40+, 1 комплект за тяло с мини продукти.

 

8. Ограничаване на отговорността:

 

а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.

б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.

в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

 

9. Спорове:

 

Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.

 

10. Лични данни:

 

а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.

б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни като направи това писмено на адрес: гр. София, район Кремиковци, кв. ВРАЖДЕБНА, бул. КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 10-12, за играта "Празнувайте с нас 14 години Sante BG!" или на електронната поща на организаторите: valia@santebg.com

 

11. Други условия:

 

а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.santebg-online.com/sante-bg-celebrates-14-years… на 15.10.2018 г.

 

12. Приложимо право:

 

а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

 

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки